Va multumim pentru aplicatie!

Colegii nostri din departamentul vanzari va vor contacta in cel mai scurt timp!

Va rugam consultati lista documentelor necesare intocmirii dosarului de credit:

Documente necesare credit cu garantie imobiliara:

  • Documente justificative de venit (adeverinta de venit / extras de cont pe ultimile 3 luni / fluturas de salariu / orice alte documente din care sa reiasa obtinerea de venituri);
  • Talon de pensie si decizia de pensionare (pentru pensionari) – daca este cazul;
  • Copie BI/CI client/codebitor/garant – daca este cazul;
  • Extras cont bancar client eliberat de o banca comerciala;
  • Documentele de proprietate ale imobilului, documentatia cadastrala si intabulare ale imobilului, Certificat de Performanta Energetica (CPE – dupa caz) si extras de Carte Funciara pentru informare;
  • Certificat fiscal;
  • Copii ale contractelor de credit si anexe (grafic de rambursare si contract de ipoteca), in cazul refinantarii;
  • Acordul bancii/institutiei financiar nebancare de ipotecare a imobilului, in cazul refinantarii;
  • Alte formulare furnizate de institutie.